Neurotrening JOGA ORGANICZNA

AUTORSKA METODA NEUROTRENING JOGA ORGANICZNA

Jest to teoretycznie umotywowana procedura psychosomatyczna opracowywana przeze mnie w surowych himalajskich warunkach (wymagających specyficznych sposobów medytacji i koncentracji oraz technik oddechowych), podczas mego wieloletniego studiowania oryginalnego indyjskiego przekazu (zawartego w starożytnej i klasycznej literaturze jogi: upaniszady, Mahabharata, Jogaśastra oraz tradycja hathajogi), oraz introspekcji w niemal codziennym treningu na siłowni i dyscyplinie w równoważeniu ruchu z oddechem i świadomością podczas ćwiczeń hathajogi. Zapis moich himalajskich doświadczeń zawarłam w reportażu Himalaje. W poszukiwaniu joginów (tutaj).

DLA KOGO?

Neurotrening Joga Organiczna został stworzony z myślą o dyrektorach, liderach i menadżerach do ich indywidualnej praktyki w czasie pracy (w biurze, w delegacji itp.) oraz w warunkach prywatnych. Neurotrening Joga Organiczna jest narzędziem przeznaczonym także do wdrożenia u pracowników – indywidualnie lub w zespołach.

SPECYFIKA METODY NEUROTRENING JOGA ORGANICZNA

Ta metoda neurotreningu łączy w sobie trzy ważne składniki jogi himalajskiej:

 • ćwiczenia: asany dynamiczne i statyczne, pierwsze oddziałują na strukturę mięśniową, drugie na strukturę powięziową (zaczerpnięte z hathajogi)
 • dyscyplina oddechowa: surowe i dyscyplinujące ciało-umysł pranajamy (zgodnie z tradycją himalajską)
 • medytacja czystej świadomości (opracowane przeze mnie)

Każda sesja praktyki jogicznej jest połączeniem tych trzech składowych, przez co regularnie stosowana poprawia zmysł kooperacji, skupienie i zaangażowanie w wykonywane zadanie przy równoczesnym uspokajaniu aktywności neuronalnej. Najważniejsze w tej metodzie jest ciało traktowane jako narzędzie współpracy ze świadomością – układ nerwowy i struktura powięziowo-mięśniowa utrzymywane są w ścisłej interakcji.

Wynikiem tego integracyjnego procesu ciało-oddech-świadomość są wymierne korzyści biologiczne i emocjonalne:

 • uważność i koncentracja
 • wrażliwość na otoczenie
 • wyostrzenie zmysłu „bycia tu i teraz”
 • wyciszenie emocjonalnej reaktywności i nadpobudliwości
 • redukcja biologicznego stresu poprzez odprężenie struktury powięziowo-mięśniowej (uwolnienie blokad anatomicznych)
 • stan błogości i relaksu
 • wzrost ogólnej energetyki cielesnej
 • dyscyplina
 • uczucie harmonii i satysfakcji

DLACZEGO JOGA?

W Neurotreningu Joga Organiczna joga rozumiana jest kompleksowo jako system oddech-świadomość-ciało, bowiem zgodnie ze słowami dr Mithu Storoni (University of Cambridge) w książce Wolni od stresu. Jak nauka pomaga uodpornić się na stress (tutaj) tylko taka joga:

„może pomóc osiągnąć równowagę pomiędzy czynnościami współczulnymi i przywspółczulnymi (…) dzieje się tak, że oprócz ćwiczenia dla ciała joga to doskonałe narzędzie samokontroli. (…) początkowo nie umiemy kontrolować reaktywności emocjonalnej ani modulować reakcji stresowej. Dopiero powtarzając wysiłki, nauczymy się, co tak naprawdę działa.”

Przede wszystkim metoda Joga Organiczna to neurotrening dla:

 • kontroli kory przedczołowej
 • harmonii między układami współczulnym i przywspółczulnym
 • rezyliencji, odporności emocjonalnej i instynktu
 • fleksybilności i siły fizycznej

IMPLEMENTACJA METODY NEUROTRENING JOGA ORGANICZNA

Neurotrening Joga Organiczna prowadzony jest w specjalnym cyklu, dostosowanym do wymagań i potrzeb Klienta:

 • sesje indywidualne i kilkuosobowe (do 5 osób po wstępnym indywidualnym przeszkoleniu)
 • kilkudniowe odosobnienia wyjazdowe
 • kursy implementacji metody Neurotrening Joga Organiczna u pracowników

Po każdej sesji, odosobnieniu i kursie pozostaję do dyspozycji Klienta, by w razie potrzeby przeanalizować to, co medytacja przeniosła z poziomu pod-świadomego w uświadomiony. Pozostaje to w zgodzie z himalajskim doświadczeniem, kiedy po wspólnej praktyce nauczyciel pytał mnie, czy chcę porozmawiać.

MOJA MISJA

Opracowałam tę metodę w wyniku poczucia:

 • braku istnienia w naszej kulturze kompleksowego narzędzia opartego na współpracy oddech-ciało-świadomość,
 • braku znajomości zasad etyki jogi, których implementacja w życie osobiste i biznes generuje równowagę psychocielesną i siłę mentalną – przyczyny satysfakcji osobistej, a w konsekwencji sukcesu.

Studiując prawodawcze, medyczne i filozoficzne pisma Indii, przedzierając się przez ogrom himalajskich przestrzeni, ich dzikość i surowość wyzwalające w człowieku nieuświadomione pokłady energii, narodziła się we mnie ogromna potrzeba przeniesienia praktycznej mądrości Indii do świata poza-indyjskiego, zarówno w warunki indywidualne, jak i do środowiska pracy.

Ponadto joga niesie w sobie bardzo ważny przekaz – na pierwszym miejscu postawiona jest bowiem czysta relacja człowiek-człowiek i to, co poprzez tę „surową” relację może być wykreowane. A powstać może wiele… nieskończenie wiele, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i profesjonalnym – jeśli tylko wiemy, jak objąć siebie dyscypliną w codziennym treningu.

Jestem głęboko przekonana o tym, że właściwie stosowanie jogi rozumianej całościowo  wpływa na jakość indywidualnej i zespołowej aktywności, poprawę zdolności psychomotorycznych i poznawczych, redukcję stresu i objawów wypalenia zawodowego, przy jednoczesnym pobudzeniu ośrodków neuronalnych wyzwalających kreatywność, odporność, samodyscyplinę i radość-spełnienie. Joga jest przecież filozoficznym systemem indyjskim, który powstał właśnie po to , by poprzez codzienny trening nauczyć człowieka, jak być spełnionym i szczęśliwym w każdym wymiarze swego życia.


Czytaj więcej:

Joga jako forma neurotreningu

Joga jako przykład terapii komplementarnej

Joga terapeutyczna o profilu medycznym

Oddziaływanie umysł-ciało (MBIs) na poziomie komórkowym

Medytacja w czystej świadomości

%d blogerów lubi to: